2016 kuumat perunat – Osa 6: Paikallinen, paikallisempi, hyperlokaali

Petteri Puustinen

Mikä puhuttaa viestinnän ja markkinoinnin maailmassa vuonna 2016? Kaiun kansainvälinen kumppani Hotwire PR päätti käyttää 22 eri maassa viestivien yli 400 viestintä-, markkinointi-, myynti-, teknologia- ja yhteiskuntaosaajan joukkovoimaa selvittääkseen vuoden kuumat perunat. Hotwire 2016 Communications Trends -katsaus esittelee 12 ilmiötä ja kehityskulkua, jotka jokaisen viestijän olisi fiksua päästää takaraivoonsa kolkuttelemaan tänä vuonna.

Esittelemme trendit tiivistelminä yksi kerrallaan, mutta jos haluat harpata jonon kärkeen ja ladata koko Hotwire 2016 Communications Trends -raportin jo nyt, klikkaa rohkeasti tästä!

6. Paikallinen, paikallisempi, hyperlokaali

Vaikka Suomessa on vain 5,5 miljoonaa asukasta, tämä on suuri maa. Savonlinnalaisten arki on erilaista kuin sallalaisten tai sipoolaisten. Vuonna 2016 fiksu viestijä ottaa paikallisuuden huomioon ja kohdistaa viestinsä kullekin alueelle sopivasti.

Sosiaalisessa mediassa kaikenlaiset ”Jos tunnistat nämä 22 asiaa, olet kotoisin paikasta X” -sisällöt keräävät valtavasti jakoja ja yhteiskunnallisen viestinnän puolella esimerkiksi puolueet kohdistavat Facebook-mainontaansa vaalien alla äänestäjäprofiilien lisäksi myös tarkasti paikallisuuteen perustuen. Pelkkä ”eläkeläinen” tai ”espoolainen” ei riitä kohdistukseksi, vaan tehokas viestintä vaatii oikeaa sisältöjä juuri ”espoolaiselle eläkeläiselle”.

Hyperlokaali sisältö vaatii viestijöiltä entistä tarkempaa ymmärrystä kohdeyleisöstään sekä entistä laajemman sisältövalikoiman tuottamista ja tarjoamista. Markkinointidatan ymmärtäminen ja hyödyntäminen nousee tässäkin kriittiseksi tekijäksi: mitä paremmin tunnet yleisösi, sitä tehokkaammin kykenet viestimään heille.

Lue lisää hyperpaikallisuudesta ja muista vuoden 2016 kuumista perunoista: lataa Hotwire 2016 Communications Trends -raportti tästä!

Muut kuumaperunatiivisteet Hotwire 2016 Communications Trends -raportista:

1: Ote irti omista kanavista
2: Suppilo kiepsahtaa
3: Yleisö kyynistyy mainontaan – mistä kiertotie?
4: Ikä on vain numero, intohimo on ykkönen
5: Mindfulness-viestintää
7: Hyötyviestintää ja palveluasennetta
8: Virtuaalitodellisuus on totta
9: Arvoviestintää
10: PR:n uusi tuleminen – tarinankerronnan kautta
11: Video, video, video
12: Data ja luottamus


2016 kuumat perunat – Osa 5: Mindfulness-viestintää

Petteri Puustinen

Mikä puhuttaa viestinnän ja markkinoinnin maailmassa vuonna 2016? Kaiun kansainvälinen kumppani Hotwire PR päätti käyttää 22 eri maassa viestivien yli 400 viestintä-, markkinointi-, myynti-, teknologia- ja yhteiskuntaosaajan joukkovoimaa selvittääkseen vuoden kuumat perunat. Hotwire 2016 Communications Trends -katsaus esittelee 12 ilmiötä ja kehityskulkua, jotka jokaisen viestijän olisi fiksua päästää takaraivoonsa kolkuttelemaan tänä vuonna.

Esittelemme trendit tiivistelminä yksi kerrallaan, mutta jos haluat harpata jonon kärkeen ja ladata koko Hotwire 2016 Communications Trends -raportin jo nyt, klikkaa rohkeasti tästä!

5. Mindfulness-viestintää

Mindfulness oli valtava trendi vuonna 2015, mutta vuonna 2016 vastaavanlainen ”hetkessä eläminen” näkyy myös viestinnässä. Instagramin, Snapchatin ja Periscopen kaltaisten viestintäkanavien yleistyminen merkitsee sitä, että viestinnän tahti on yhä nopeampaa ja että viestit pysyvät relevantteina vain tietyn lyhyen hetken ajan.

Lyhytjännitteisyys ja katoavaisuus tuovat haasteita viestinnän suunnitteluun, mutta parhaimmillaan ne tekevät markkinoijan ja yleisön suhteesta entistä luonnollisempaa ja aidompaa. Yritysten kannalta on entistäkin kriittisempää koota viestintää tekemään luotettava tiimi, jolle uskaltaa antaa mahdollisimman vapaat kädet reagoida hetkessä.

Spontaanius vaatii toki suunnittelua. Brändin äänensävyn ja sille sopivien aiheiden huolellisesta määrittelemisestä tulee entistäkin tärkeämpää. Kun suuntaviivat ja toimintamallit ovat järkevästi selvillä, viestintätiimien on paljon helpompaa luoda kussakin hetkessä toimivia ja tehoavia yksittäisiä viestejä. Pientä rosoakin varmasti esiintyy, mutta siloteltu täydellisyys ei ole Snapchat-/Periscope-maailmassa enää tärkeä juttu.

​Lue lisää "mindfulness-viestinnästä" ja muista vuoden 2016 kuumista perunoista: lataa Hotwire 2016 Communications Trends -raportti tästä!

Muut kuumaperunatiivisteet Hotwire 2016 Communications Trends -raportista:

1: Ote irti omista kanavista
2: Suppilo kiepsahtaa
3: Yleisö kyynistyy mainontaan – mistä kiertotie?
4: Ikä on vain numero, intohimo on ykkönen
6: Paikallinen, paikallisempi, hyperlokaali
7: Hyötyviestintää ja palveluasennetta
8: Virtuaalitodellisuus on totta
9: Arvoviestintää
10: PR:n uusi tuleminen – tarinankerronnan kautta
11: Video, video, video
12: Data ja luottamus


2016 kuumat perunat – Osa 4: Ikä on vain numero, intohimo on ykkönen

Petteri Puustinen

Mikä puhuttaa viestinnän ja markkinoinnin maailmassa vuonna 2016? Kaiun kansainvälinen kumppani Hotwire PR päätti käyttää 22 eri maassa viestivien yli 400 viestintä-, markkinointi-, myynti-, teknologia- ja yhteiskuntaosaajan joukkovoimaa selvittääkseen vuoden kuumat perunat. Hotwire 2016 Communications Trends -katsaus esittelee 12 ilmiötä ja kehityskulkua, jotka jokaisen viestijän olisi fiksua päästää takaraivoonsa kolkuttelemaan tänä vuonna.

Esittelemme trendit tiivistelminä yksi kerrallaan, mutta jos haluat harpata jonon kärkeen ja ladata koko Hotwire 2016 Communications Trends -raportin jo nyt, klikkaa rohkeasti tästä!

4. Ikä on vain numero, intohimo on ykkönen

Markkinointiviestinnässä on perinteisesti jaoteltu asiakas- ja yleisösegmenttejä iän perusteella. Viime aikoina alan konferenssien ja kalvosulkeisten iskusanana on loistanut ”milleniaalien” sukupolvi, jolla tarkoitetaan kaikkia vuosien 1980 ja 2000 välillä syntyneitä. Mutta onko 18-vuotiaalla abilla ja 34-vuotiaalla lapsiperheellisellä lopulta paljoakaan muuta yhteistä kuin jonkun amerikkalaisen markkinointigurun keksimä ”milleniaalin” status?

Jos viestijä tuijottaa liikaa pelkästään numeroita ja ajattelee, että kaikki tietyn ikäiset ihmiset ovat keskenään samanlaisia, viesti lipsahtaa vauhdilla metsään. Iän merkitys on nykyisin kadonnut lähes täysin: yläkouluikäiset saattavat harrastaa mustavalkofilmikameroita ja ompelemista, ja 45-vuotiaat olla kiinnostuneita mobiilipeleistä ja roller derbystä.

Ikäjaottelun sijaan viestit on kohdistettava yleisön intohimojen, heidän kiinnostusten kohteidensa perusteella. Iän merkitys näkyy ainoastaan kanavavalinnoissa: nuoret ovat tottuneet viestimään eri kanavissa ja seuraamaan eri medioita kuin heidän vanhempansa. Viestinnän tekijöille on kriittisen tärkeää tuntea kaikki mahdolliset kanavat Snapchatistä ja videoblogeista ammattilehtiin ja paikallisradioihin. Samalla tavalla on myös tutustuttava ja selvitettävä, mitkä asiat kiinnostavat mitäkin yleisöä.

​Lue lisää ikäsegmentoinnin kyseenalaistamisesta ja muista vuoden 2016 kuumista perunoista: lataa Hotwire 2016 Communications Trends -raportti tästä!

Muut kuumaperunatiivisteet Hotwire 2016 Communications Trends -raportista:

1: Ote irti omista kanavista
2: Suppilo kiepsahtaa
3: Yleisö kyynistyy mainontaan – mistä kiertotie?

5: Mindfulness-viestintää
6: Paikallinen, paikallisempi, hyperlokaali
7: Hyötyviestintää ja palveluasennetta

8: Virtuaalitodellisuus on totta
9: Arvoviestintää
10: PR:n uusi tuleminen – tarinankerronnan kautta
11: Video, video, video
12: Data ja luottamus


2016 kuumat perunat – Osa 3: Yleisö kyynistyy mainontaan – mistä kiertotie?

Petteri Puustinen

Mikä puhuttaa viestinnän ja markkinoinnin maailmassa vuonna 2016? Kaiun kansainvälinen kumppani Hotwire PR päätti käyttää 22 eri maassa viestivien yli 400 viestintä-, markkinointi-, myynti-, teknologia- ja yhteiskuntaosaajan joukkovoimaa selvittääkseen vuoden kuumat perunat. Hotwire 2016 Communications Trends -katsaus esittelee 12 ilmiötä ja kehityskulkua, jotka jokaisen viestijän olisi fiksua päästää takaraivoonsa kolkuttelemaan tänä vuonna.

Esittelemme trendit tiivistelminä yksi kerrallaan, mutta jos haluat harpata jonon kärkeen ja ladata koko Hotwire 2016 Communications Trends -raportin jo nyt, klikkaa rohkeasti tästä!

3. Yleisö kyynistyy mainontaan – mistä kiertotie?

Kuolinkellot kumisevat display-mainonnalle, bannereille ja popupeille. Etenkin mobiilikäyttäjät ovat superallergisia liian tunkeilevalle mainonnalle ja Adblockerin kaltaisten mainostenestotyökalujen käyttö on yleistynyt huimaa vauhtia.

Perinteisen mainonnan tehon lasku hermostuttaa sekä mainostajia että medioita, jotka myyvät mainostilaa. Ongelmaan on yritetty soveltaa lääkkeeksi esimerkiksi natiivimainontaa, jossa markkinoinnillinen viesti esitetään median omiin sisältöihin luontevasti sopivassa muodossa. Natiivimainonnassa onkin nähty joitain suuria menestystarinoita, mutta senkin teho alkaa hiipua, kun yleisö kyynistyy ja kyllästyy.

Hankalassa tilanteessa ratkaisijan rooliin nousee vanha tuttu: ansaittu näkyvyys. Kun natiivimainonta kallistuu enemmän tai vähemmän läpinäkyvästi mainonnan puolelle, journalistisin kriteerein ansaittu näkyvyys on kansalaisten mielissä yhä uskottavaa ja tehokasta. Perinteinen PR-työ, mediasuhteet sekä juttuaiheiden ideointi ja tarjoaminen ovat vuonna 2016 entistäkin tärkeämpiä.

Erona entiseen on se, että pirstaloituneessa mediaympäristössä ”ansaittu media” ei tarkoita enää pelkästään perinteisiä mediakanavia. Viestien täytyy ansaita tilansa myös bloggareiden, vloggareiden, instagrammaajien ja muiden uusien medioiden portinvartijoiden parissa. Tämä vaatii jälleen uudistumista ja rohkeaa heittäytymistä niin yrityksiltä kuin heitä markkinoinnissa ja viestinnässä avustavilta toimistoiltakin.

​Lue lisää mainonta-allergiasta ja muista vuoden 2016 kuumista perunoista: lataa Hotwire 2016 Communications Trends -raportti tästä!

Muut kuumaperunatiivisteet Hotwire 2016 Communications Trends -raportista:

1: Ote irti omista kanavista
2: Suppilo kiepsahtaa
4: Ikä on vain numero, intohimo on ykkönen

5: Mindfulness-viestintää
6: Paikallinen, paikallisempi, hyperlokaali
7: Hyötyviestintää ja palveluasennetta
8: Virtuaalitodellisuus on totta
9: Arvoviestintää
10: PR:n uusi tuleminen – tarinankerronnan kautta
11: Video, video, video
12: Data ja luottamus


2016 kuumat perunat – Osa 2: Suppilo kiepsahtaa

Petteri Puustinen

Mikä puhuttaa viestinnän ja markkinoinnin maailmassa vuonna 2016? Kaiun kansainvälinen kumppani Hotwire PR päätti käyttää 22 eri maassa viestivien yli 400 viestintä-, markkinointi-, myynti-, teknologia- ja yhteiskuntaosaajan joukkovoimaa selvittääkseen vuoden kuumat perunat. Hotwire 2016 Communications Trends -katsaus esittelee 12 ilmiötä ja kehityskulkua, jotka jokaisen viestijän olisi fiksua päästää takaraivoonsa kolkuttelemaan tänä vuonna.

Esittelemme trendit tiivistelminä yksi kerrallaan, mutta jos haluat harpata jonon kärkeen ja ladata koko Hotwire 2016 Communications Trends -raportin jo nyt, klikkaa rohkeasti tästä!

2. Suppilo kiepsahtaa

”Myynnin suppilo” on tuttuakin tutumpaa peruskauraa jokaiselle myynnin ja markkinoinnin ammattilaiselle. Perinteinen suppilomalli panostaa määrään laadun kustannuksella: jos tötteröön saadaan ängettyä tarpeeksi suuri liidimassa, lopulta truutista ryöpsähtää pienempi, mutta riittävä joukko maksavia asiakkaita.

Etenkin teknologia-alalla suppiloajattelua kyseenalaistetaan vuonna 2016 rankalla kädellä. Sen sijaan, että yritykset pyrkisivät vangitsemaan myyntiputkiloon mahdollisimman laajan massan, on fiksumpaa keskittyä tutustumaan syvällisemmin omaan asiakaspotentiaaliinsa ja tarjoamaan heille räätälöityä markkinointiviestintää.

Esimerkiksi monet verkkokaupat ovat siirtäneet voimavarojaan suppilon alkupään täyttämisestä sen loppupään hiomiseen. Hakukonemarkkinoinnin painoarvo on pienentynyt sisältömarkkinoinnin kustannuksella. Analytiikkatyökalujen ja asiakastutkimuksen ansiosta yritykset voivat tarjota kiinnostavia, houkuttelevia ja juuri heidän asiakkaidensa profiiliin sopivia sisältöjä, jolloin pienemmästäkin liidimassasta syntyy lopulta tiheämmin kauppaa.

Lue tarkemmin suppilon kiepsahtamisesta ja muista vuoden 2016 kuumista perunoista: lataa Hotwire 2016 Communications Trends -raportti tästä!

Muut kuumaperunatiivisteet Hotwire 2016 Communications Trends -raportista:

1: Ote irti omista kanavista
3: Yleisö kyynistyy mainontaan – mistä kiertotie?
4: Ikä on vain numero, intohimo on ykkönen

5: Mindfulness-viestintää
6: Paikallinen, paikallisempi, hyperlokaali
7: Hyötyviestintää ja palveluasennetta
8: Virtuaalitodellisuus on totta
9: Arvoviestintää
10: PR:n uusi tuleminen – tarinankerronnan kautta
11: Video, video, video
12: Data ja luottamus


2016 kuumat perunat, Osa 1: Ote irti omista kanavista

Petteri Puustinen

Mikä puhuttaa viestinnän ja markkinoinnin maailmassa vuonna 2016? Kaiun kansainvälinen kumppani Hotwire PR päätti käyttää 22 eri maassa viestivien yli 400 viestintä-, markkinointi-, myynti-, teknologia- ja yhteiskuntaosaajan joukkovoimaa selvittääkseen vuoden kuumat perunat. Hotwire 2016 Communications Trends -katsaus esittelee 12 ilmiötä ja kehityskulkua, jotka jokaisen viestijän olisi fiksua päästää takaraivoonsa kolkuttelemaan tänä vuonna.

Esittelemme trendit tiivistelminä yksi kerrallaan, mutta jos haluat harpata jonon kärkeen ja ladata koko Hotwire 2016 Communications Trends -raportin jo nyt, klikkaa rohkeasti tästä!

1. Ote irti omista kanavista

Omat verkkosivut ovat viimeisten 15 vuoden ajan olleet yrityksen kuin yrityksen markkinoinnissa kaiken A ja O. Yritykset haluavat, että potentiaaliset liidit ja asiakkaat vierailevat saitilla ja pysyvät siellä, jotta heihin pystytään vaikuttamaan ja heille pystytään myymään.

Vuonna 2016 tämä perinteinen ajatusmalli on murtumassa ja omien verkkosivujen merkitys vähenee suhteessa muihin tarjolla oleviin kanaviin. Jos asiakaskunta on jo valmiiksi tottunut liikkumaan muualla, miksi käyttää aikaa ja energiaa heidän houkuttelemisekseen pois heille tutuista ja helpoista kanavista? Fiksumpaa on keskittää voimavarat hyödyllisen sisällön tarjoamiseen niissä kanavissa, joissa yleisö on jo valmiina. Esimerkiksi Buzzfeedin yleisöstä 52 % ei vieraile sen omilla verkkosivuilla, vaan kohtaa Buzzfeedin sisällöt ulkoisissa kanavissa: YouTubessa, Facebookissa ja Snapchatissä.

Omasta ”kotipesästä” irti päästäminen tuntuu toki pelottavalta ja siinä on omat riskinsä. Esimerkiksi Facebook on totutusti saattanut silmänräpäyksessä muuttaa sisältöjen näkyvyyteen ja käytettävyyteen liittyviä sääntöjä ja algoritmejä. Saamapuolella on kuitenkin niin paljon positiivista, että riski kannattaa ottaa.

Emme väitä, että omalla kotisivulla ei olisi jatkossa enää mitään merkitystä, mutta sen asema prioriteettilistan ykköskanavana on horjumassa. Kun markkinointiviestinnän lopputavoite ei enää ole väkisin kääntää vierailijat yrityksen omille kotisivuille, toteutus ja sisällöt voivat nousta aivan uudelle tasolle. Kun viestit rakennetaan kuhunkin kanavaan sopiviksi, niistä tulee yleisön kannalta paljon relevantimpia, hauskempia ja hyödyllisempiä. Ja tämä näkyy lopulta myös kassakuitissa.

Lue lisää omista kanavista irtautumisesta ja muista vuoden 2016 kuumista perunoista: lataa Hotwire 2016 Communications Trends -raportti tästä!

Muut kuumaperunatiivisteet Hotwire 2016 Communications Trends -raportista:

2: Suppilo kiepsahtaa
3: Yleisö kyynistyy mainontaan – mistä kiertotie?
4: Ikä on vain numero, intohimo on ykkönen
5: Mindfulness-viestintää

6: Paikallinen, paikallisempi, hyperlokaali
7: Hyötyviestintää ja palveluasennetta
8: Virtuaalitodellisuus on totta
9: Arvoviestintää
10: PR:n uusi tuleminen – tarinankerronnan kautta
11: Video, video, video
12: Data ja luottamus