ORAL – “90 % henkilöstöstä tunsi Paras paikka -ohjelman”

29.06.2017

Aidosti osallistava strategian jalkautus

Oral Hammaslääkärit on Suomen suurin hammaslääkäriasemaketju. Oralilla on vahvat kasvutavoitteet ja tätä silmällä pitäen strategia uusittiin loppuvuodesta 2015.

Uusi strategia – ketä kiinnostaa?

Hammaslääkärit ovat kuitenkin ensisijaisesti olemassa asiakkaitaan varten ja liiketoimintaan liittyvä strategia ei heitä kosketa. Niinpä strategia piti vielä muotoilla niin, että se koskettaa kaikkia oralilaisia, joita on yli 1300.

What’s In It For Me?

Työ aloitettiin miettimällä mikä strategiassa on sellaista, johon henkilöstö voi aidosti vaikuttaa ja joka on heidän näkökulmastaan keskeistä. Näistä tehtiin strategian jalkautuksen peruspilarit: kolme tavoitetta, joihin pääsemiseen henkilökunta saa itse miettiä parhaat toimenpiteet. Lisäksi strategialle kuvaava keksittiin nimi: Paras Paikka -ohjelma.

Toimintasuunnitelma

Työlle asetettiin selkeä tavoite: Henkilöstö tuntee Paras Paikka -ohjelman ja osaa nimetä kolme keskeistä tavoitetta omin sanoin.

Strategian jalkautukseen rakennettiin laaja vuoden mittainen toimintasuunnitelma, joka sisälsi erilaisia toimia, kuten

  • Ylimmän johdon, aluejohdon sekä asemien esimiesten valmennukset (esiintyminen ja muutosviestinnän perusteet)
  • Strategian lanseeraus Oral-päivillä ja 400 hengen työpaja Oral-päivillä
  • Johdon roadshow ympäri Suomen, osallistavat työpajat asemilla
  • Yhteisesti sovittujen toimenpiteiden seuranta
  • Näkyminen intrassa ja asemien infonäytöillä, toimitusjohtajan katsaukset

Strategia myös visualisoitiin Paras Paikka -kuvaksi sekä Prezi-esitykseksi, joita on hyödynnetty eri muodoissa.

9/10 tuntee Paras Paikka Ohjelman

 

Tammi-helmikuussa mittasimme, miten strategia on jalkautunut. 89 % tunsi Paras Paikka -ohjelman. Ydinviestien (päätavoitteet) läpimeno oli noin 80 %.