Näin koululaiset oppivat tutkimaan, mitä ruoka on ja miltä se maistuu – Ruokaviraston RuokaTutka-hanke näyttää Euroopalle mallia lasten ja nuorten ruokakasvatuksessa

12.11.2021

Cocomms on keväästä 2018 saakka ollut kumppanina toteuttamassa RuokaTutka-hanketta yhteistyössä Ruukku ry:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Jo viidettä lukuvuotta pyörivä hanke voitti vuoden 2021 Finnish Comms Awardsin julkishallinnon ja järjestöjen kategorian.

MISTÄ LÄHDIMME LIIKKEELLE 

Kuinka saada lapset ja nuoret innostumaan ruuasta, sen mausta ja alkuperästä?

RuokaTutkan tavoitteena on herättää lasten ja nuorten aito kiinnostus ruokaan, ruuan alkuperään ja ruuan aistittaviin ominaisuuksiin. Samalla halutaan lisätä kasvisten käyttöä ja ylläpitää maitotuotteiden kulutusta. Ruokakasvatus on tärkeää lapsen kehittyvän ruokasuhteen ohjaamiseksi, koska lapsuudessa opitut ruokatottumukset säilyvät melko muuttumattomina läpi elämän.

Lähdimme kohdentamaan ruokakasvatusta tukevia sisältöjä lapsille ja nuorille opettajien sekä kasvatuksen ammattilaisten kautta. Kun ruokakasvatus sidotaan osaksi laajempaa opetussuunnitelmaa, ohjautuu lapsi tai nuori luontevammin tutkimaan ruokaa erilaisista näkökulmista.

MITÄ TEIMME

Pedagogisesti mietittyjä sisältöjä kaikkiin tarpeisiin

Opetushallituksen opettajille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille laatimat opetussuunnitelmat ohjaavat voimakkaasti opetuksen sisältöä ja ovat raameiltaan tavoitteellisia. Siksi opettajat ja kasvatuksen ammattilaiset arvostavat sisältöjä, jotka on rakennettu sopimaan johonkin opetussuunnitelman osa-alueeseen.

RuokaTutkan toimenpiteet ja materiaalit on tarkoitettu käytettäväksi ruokakasvatuksen työkaluina osana opetusta eri koulutusasteilla. Hankkeen verkkosivuilla ruokatutka.fi olevat sisällöt ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Tarjoamme varhaiskasvattajille ja opettajille helposti hyödynnettäviä, pedagogisesti mietittyjä, eri ikäryhmien opetussuunnitelmiin sopivia ja pääosin digitaalisia materiaaleja. Hankkeen kaikilla viesteillä on vankka pohja opetussuunnitelman perusteissa sekä tutkitussa tiedossa. Sisältöjen tavoitteena on lisätä opettajien kautta lasten ja nuorten tietoutta maitotuotteista, kasviksista ja hedelmistä sekä esimerkiksi maataloudesta, elintarvikeketjusta, luonnonmukaisesta viljelystä, kestävästä tuotannosta ja ruokahävikin välttämisestä. Ammattikasvattajille suunnatun monikanavaisen markkinointiviestinnän keinoin kasvatamme hankkeen näkyvyyttä, tavoittavuutta ja tunnettuutta.

Monipuolisen oppimisen tueksi olemme suunnitelleet verkkopelejä ja -testejä, äänisatuja, ThingLink-oppimisympäristöjä, monialaisen oppimiskokonaisuuden ja lukuisia valmiita tehtäväideoita sekä ravitsemusesitteen. Myös eri kohderyhmiä puhuttelevat videosisällöt ovat olleet hankkeen keskeisiä materiaaleja. Digitunnit vievät lapset tutustumaan etäyhteyden kautta ruokaketjun ammattilaisiin. RuokaTutka-oppitunneilla RuokaTutka-lähettiläs saapuu etäyhteydellä pitämään koululaisryhmille toiminnallisen oppitunnin. Kasvattajille järjestetään koulutuswebinaareja ja heille löytyy verkkosivuilta lukuisia ruoka-aiheisia artikkeleita sekä podcast-sarja. Monipuoliset markkinointitoimenpiteet hyödyntävät niin sosiaalisen median kanavia, ammattilehtiä, hakusanamainontaa kuin vaikuttajayhteistyötä.

MITÄ SAAVUTIMME 

Malliesimerkki Euroopalle ja ylistävä palaute

RuokaTutkan lukuvuosi 2020–2021 oli tulosten valossa erittäin onnistunut. Uudistuneet verkkosivut, markkinointiviestintä ja suusta suuhun kulkenut tieto siivitti RuokaTutkan tulosluvut uusiin ennätyksiin. Ruokatutka.fi -sivulla oli yhteensä 183 000 sivukatselua. RuokaTutkan Facebook- ja Instagram-kanavat tavoittivat 1,02 miljoonaa käyttäjää ja lisäksi vaikuttajayhteistyö tavoitti TikTokissa ja Youtubessa 75 000 käyttäjää. Kouluihin kohdistetut toimenpiteet tavoittivat suoraan 11 840 oppilasta ja opettajaa ja RuokaTutkan juliste on näkyvillä yli 800 000 lapsen ja nuoren päivittäisessä oppimisympäristössä.

Parasta oli kuitenkin opettajien ja koululaisten palaute RuokaTutka-oppitunneista: NPS-tulos oli huima 86.

”Harkittu ja fiksusti rakennettu kokonaisuus!”

”Lapset antoivat tunnin jälkeen erittäin hyvää palautetta tunnista, tykkäsimme todella kovasti!”

Myös ammattikasvattajille järjestetyistä koulutuswebinaareista saatiin upea NPS-tulos 94.

”Erinomainen webinaarikokonaisuus. Täsmätietoa ruoka- ja hyvinvointikasvatuksen polttaviin tarpeisiin: ehdottomasti pakollinen jokaiselle, joka toimii lasten ja nuorten parissa.”

Toimivat materiaalit on huomattu myös Suomen ulkopuolella.

”Euroopan komissio on käyttänyt materiaalejamme esimerkkinä best practice -toteutuksesta jäsenvaltiossa ja maininnut Suomen kampanjan olevan erityisen onnistunut”, kertoo Ruokaviraston ylitarkastaja Jenni Anttila.

Finnish Comms Awardsin tuomaristo kiitteli erityisesti pitkäjänteistä työtä, jolla on aidosti yhteiskunnallinen merkitys. Hanke on esimerkki hyvin suunnitellun, resursoidun ja toteutetun viestintäyhteistyön mahdollisuuksista saada aikaan muutosta ja kestäviä tuloksia ikäluokat tasapuolisesti tavoittaen.

Kiitämme Ruokavirastoa sekä RuokaTutka-kumppaneitamme Itä-Suomen yliopistoa ja Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:tä tähänastisesta luottamuksesta ja mutkattomasta yhteistyöstä. Ennen kaikkea kiitämme tärkeästä työstä lasten ja nuorten eteen – ruuassa riittää loputtomasti uusia ilmiöitä ja kulmia tutkittavaksi!

 

Halutako kuulla lisää hankkeesta? Ole yhteydessä RuokaTutka-tiimiin:

Maria Ketola, maria.ketola@cocomms.com, viestintäkonsultti ja asiakasvastaava
Teija Keso, teija.keso@cocomms.com,  viestintäkonsultti

 

Mikä Finnish Comms Awards?

Finnish Comms Awards on yhteistyön kilpailu, jossa palkitaan toimisto, asiakas ja yhteistyökumppanit. Olennaista on näkökulma: asiakkaan tavoitteiden tukeminen vaikuttavalla viestintäosaamisella tai haasteen ja ongelman ratkaiseminen yhdessä. Kilpailu nostaa esiin viestintäyhteistyökumppanin kanssa tehtävän yhteistyön arvoa, kokemusta ja vaikuttavuutta liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Kilpailun järjestää Marketing Finland.

Lähetä meille sähköpostia