HOAS – “Ajatusjohtajaksi opiskelija-asumisessa”

23.06.2017

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas rakennuttaa ja ylläpitää opiskelija-asuntoja pääkaupunkiseudulla. Asuntoja Hoasilla on vajaat 10 000 ja asukkaita pienen kaupungin verran.

Hoasin hallitus ja johtoryhmä havahtuivat merkittävään maineongelmaan. Hoas näkyi jonkin verran mediassa, mutta valitettavan usein negatiivisessa sävyssä. Yhteistyön alkaessa alkuvuodesta 2016 tavoite oli selkeä: vaalia mainetta ja kääntää mediajulkisuus neutraaliksi tai positiiviseksi.

Ajatusjohtajaksi opiskelija-asumisessa

Strategiamme on ollut hakea selkää ajatusjohtajuutta opiskelija-asumissa: otamme aktiivisesta osaa ja avaamme keskusteluja laajasti opiskelija-asumiseen liittyen. Lisäksi ennakoimme kohuja hyvällä valmistautumisella ja rakennamme mediasuhteita Hoasin johdolle.

Tarjoamme medioille säännöllisesti opiskelija-asumiseen liittyviä asiantuntijanäkökulmia, kuten opiskelijoiden asumistuen muutoksen vaikutukset. Olemme rakentaneet suhteita toimittajiin kutsumalla heitä tutustumana Hoasin toimintaan ja kehitykseen. Lanseerasimme kämppishaun, jonka tavoitteena on lisätä kaveriasuntojen kysyntää.

Julkisuuden määrä kasvoi, negatiivisten uutisten määrä laski

Reilun vuoden yhteistyön jälkeen tulokset ovat upeat. Selvästi negatiivisten uutisten määrä on laskenut jopa 50 prosentilla. Hoasin näkyvyys kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2016 noin 37 prosenttia.

  • Maineen lisäksi tämä näkyy myös tunnettuuden kasvuna. Hyvä maine ja tunnettuus taas konkretisoituvat muun muassa kasvavina hakijamäärinä ja pidentyvinä vuokra-aikoina.

Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Hoas