Reserviläisliitto ry – “Lisää tunnettuutta”

25.06.2017

Reserviläisliitto ry on vuonna 1955 perustettu Suomen suurin vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä organisaatio, jolla on yli 36 000 henkilöjäsentä, reserviläistä.

Yhteistyön alkaessa tammikuussa 2016 liitolla oli haaste. Huolimatta suuruudesta liittoa ei noteerattu merkittävissä medioissa ja tunnettuus oli tutkimuksen mukaan selkeässä laskussa. Jäsenet halusivat liittonsa näkyväksi, keskustelemaan ja ottamaan kantaa yhteiskunnallisesti merkittäviin liittoa ja jäseniä koskeviin keskusteluihin.

Puolustustahtoa löytyy

Lähdimme rakentamaan viestintäsuunnitelmaa ajankohtaisten tapahtumien, puolustuspoliittisen kalenterin ja liiton toiminnan ympärille. Olemme aktiivisia kannanottajia ja keskustelun avaajia puolustuspoliittisissa teemoissa. Sen lisäksi huomioimme myös laajasti toimintaan liittyvät ajankohtaiset tapahtumat ja päivät, kuten veteraanipäivä ja itsenäisyyspäivä.

Viestintä keskittyy kolmen pääteeman ympärille: Suomen maanpuolustus eri näkökulmista, Reserviläisliiton jäsentoiminta ja edunvalvonnalliset teemat. Liiton johtoa tarjotaan jatkuvasti asiantuntijahaastatteluihin ja viestintä on erittäin aktiivista teemojen ympärillä. Avaamme keskustelua rohkeilla kannanotoilla ja teemme ajankohtaisia mielipidetutkimuksia. Olemme myös valmentaneet liiton johtoa uusin viestintäkanaviin, ja he ovatkin nykyään aktiivisia muun muassa Twitterissä.

Tunnettuus kasvoi 10 %-yksikköä

Ensimmäisen yhteistyövuoden jälkeen tunnettuus mitattiin uudelleen, ja kasvua oli 10 %-yksikköä vuotta aikaisempaan. Vuoden aikana olimme käynnistäneet useita puolustuspoliittisia keskusteluja. Reserviläisliiton johto tai toiminta näkyi merkittävissä medioissa, jotka suhtautuivat liittoon aiemmin välinpitämättömästi.