Tehoa sisäiseen strategiaviestintään palvelumuotoilun avulla? Näin Säteilyturvakeskus onnistui

19.04.2018

Säteilyturvakeskus halusi kehittää sisäistä viestintäänsä. Kimmokkeena oli uusi strategia, josta haluttiin kertoa koko henkilöstölle ihmisläheisesti. Viestintään kaivattiin kekseliäitä, koko henkilöstön tavoittavia keinoja ja henkilöstö haluttiin myös mukaan kehitystyöhön. Kehittämismenetelmäksi valikoitui palvelumuotoilu, ja hankkeen vetäjäksi Kaiun tuore palvelumuotoilujohtaja Elina Piskonen.

”Palvelumuotoilu sopii tosi hyvin sisäisen viestinnän kehittämiseen, sillä se on ihmiskeskeinen tapa kehittää asioita. Sisäisessä viestinnässä näkökulma käännetään henkilöstöön. Ei mietitä viestintää viestintäyksikön, johdon tai henkilöstöhallinnon näkökulmasta vaan selvitetään, mitä henkilöstö oikeasti tarvitsee viestinnältä. Kehittämistyö tehdään sen pohjalta”, Elina kuvailee.

Miten palvelumuotoilu toimii viestinnän kehittämisessä? Kolme vinkkiä

  1. Muuta ajattelutapaa.
    Tiedon tuuppauksen aika on ohi. Viestinnän tehtävä on palvella viestinnän kohderyhmiä ja tehdä asioita heidän tarpeistaan käsin.
  2. Selvitä kohderyhmän tarpeet.
    Mitkä ovat kohderyhmän aidot tarpeet? Esimerkiksi, mitä tietoa henkilöstö tarvitsee sisäiseltä viestinnältä, ja mitä kanavia pitkin. Miten voimme helpottaa heidän arkeaan töissä?
  3. Osallista kohderyhmät

Ennen kuin rupeat kehittämään, mieti miten saisit kohderyhmän mukaan ideoimaan, tai miten voisitte yhdessä sidosryhmien kanssa kehittää viestintäänne.

Entä tulokset?

”Palvelumuotoiluhanke oli meille hyvä muistutus siitä, että kaikki ihmiset motivoituvat ja omaksuvat uutta ja osallistuvat ja viestivät eri tavoin. Loimme meille viisi erilaista viestijäpersoonaa, ja niiden pohjalta olemme pystyneet kehittämään uusia viestintätapoja, joilla saavutamme erilaiset ihmiset”, kertoo STUKin viestintäasiantuntija Leena Hietanen.

Viestintäpersoonien lisäksi Säteilyturvakeskus on ottanut käyttöön monia uusia viestintäkeinoja: Suunnitteilla on agenttipullia ja erilaisia työpajoja, Yammer-keskusteluja ja ideagrillejä. Viestintäpersoonia aletaan lisäksi käyttää myös muuhun työyhteisöviestintään – ei pelkästään strategiasta viestintään.

Viestintävaltameren kiinnostavimmat vinkit, caset ja ilmiöt:

Tilaa Kaikuluotain-uutiskirje