Sillä siisti! – Näin puhtausala luo hyvinvointia

03.02.2015

Leena Piirto

Puhdas ja esteettinen elintila mahdollistaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Jo maalaisjärjellä ymmärtää siivoustyön merkityksellisyyden. Alan ammattilaiset luovat meille hyvinvointia, turvallisuutta ja terveyttä.

Puhtaustasosta huolehtiminen on myös taloudellisesti perusteltua: hyvin hoidetut pinnat kestävät pidempään ja siivoustyöllä on suora vaikutus koko kotimaisen kiinteistökannan elinkaareen.

Taloudellinen taantuma rasittaa nyt myös puhtausalaa. Palvelujen ostomarkkinat supistuvat tällä hetkellä voimakkaasti. Hinnoilla ei juurikaan voida kilpailla, ja on löydettävä tehokkaimmat tavat toimia. Kilpailullisesti ala on koventunut. Kuntien ulkoistaessa siivoustoimia yksityissektorille ala muuttuu jatkuvasti. Ulkoistamiskehityksen edetessä alaan kohdistuu suuria tehokkuuspaineita.

Siivoustaajuuksien väheneminen on todellinen haaste niin palveluntuottajien kuin -ostajienkin kannalta. Ajatelkaa vaikkapa siivoustaajuuksista karsimisen vaikutuksia päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa ja sairaaloissa! Kuluja on kuitenkin karsittava asiakkaille, mikä haastaa etenkin alan esimiehet.

Puhtausalan esimiehet kokoontuivat juuri esimies- ja asiantuntijapäiville. Alan aktiivisen ja puolueettoman asiantuntijan ja etujärjestön, SSTL Puhtausala ry:n, tilaisuudessa haastettiin omaa ajattelua muun muassa Futuricen Hanno Nevanlinnan avulla. Tehokkuusvaatimusten jatkuvasti kasvaessa vaatii esimiestyö jämäkkää substanssiosaamista, mutta myös toimintoja kehittävää ja yhteistä työilmapiiriä nostattavaa tiimipelaamista.

Positiivinen imagohaaste

Itse asiassa puhtausala painii positiivisen imagohaasteen kanssa. Alan sisällä sitä arvostetaan ulkopuolisia näkemyksiä enemmän.

Imagohaasteen kääntäminen voitoksi on keskeinen alan tulevaisuuden kannalta. Puhtaussektori kaipaa kipeästi nuorta ja ammattitaitoista työvoimaa. Lähivuosina alalta eläköityy runsaat 30 prosenttia työvoimasta. Jo nyt on pula ammattitaitoisista työntekijöistä, etenkin kasvukeskuksissa.

Suurin syy puhtausalalle hakeutumattomuuteen on väärä mielikuva alasta – kotisiivous kun on harvalle meistä herkkua. Ammattisiivous kuitenkin on monipuolinen ammatti, joka tarjoaa hyvät kouluttautumis- ja urallaetenemismahdollisuudet. Ala tarjoaa ammattitaitoista ja itsenäistä työtä.

Haasteena on myös julkisen keskustelun tason nostaminen ammattimaisemmaksi. Suomessa on perinteisesti lähestytty puhtausalaa hyvin ihmiskeskeisesti. Meillä ei vielä tarpeeksi keskustella globalisaation ja teknologian tuomista tulevaisuudenkuvista älytiloineen ja –pintoineen, vaikka Suomi pitkään on nähty yhtenä alan kärkimaista niin koulutuksen ja tutkimuksenkin saralla kuin käytännön työssäkin.

Puhtausala on vahvasti mukana Työelämä 2020:ssa. Aktiivisesti käynnissä olevalla Kutsumuksellinen puhtausala -hankkeella kartoitetaan alan sisäinen motivaatio ja kehityskohteet. Yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa tehtävässä projektissa rustataan konkreettinen toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on tehdä alasta houkutteleva tulevien ammattilaisten silmissä, asiakkaista puhumattakaan.

 


Kuva: James Nash (Creative Commons)

 

Viestintävaltameren kiinnostavimmat vinkit, caset ja ilmiöt:

Tilaa Kaikuluotain-uutiskirje