2016 kuumat perunat – Osa 3: Yleisö kyynistyy mainontaan – mistä kiertotie?

Petteri Puustinen

Mikä puhuttaa viestinnän ja markkinoinnin maailmassa vuonna 2016? Kaiun kansainvälinen kumppani Hotwire PR päätti käyttää 22 eri maassa viestivien yli 400 viestintä-, markkinointi-, myynti-, teknologia- ja yhteiskuntaosaajan joukkovoimaa selvittääkseen vuoden kuumat perunat. Hotwire 2016 Communications Trends -katsaus esittelee 12 ilmiötä ja kehityskulkua, jotka jokaisen viestijän olisi fiksua päästää takaraivoonsa kolkuttelemaan tänä vuonna.

Esittelemme trendit tiivistelminä yksi kerrallaan, mutta jos haluat harpata jonon kärkeen ja ladata koko Hotwire 2016 Communications Trends -raportin jo nyt, klikkaa rohkeasti tästä!

3. Yleisö kyynistyy mainontaan – mistä kiertotie?

Kuolinkellot kumisevat display-mainonnalle, bannereille ja popupeille. Etenkin mobiilikäyttäjät ovat superallergisia liian tunkeilevalle mainonnalle ja Adblockerin kaltaisten mainostenestotyökalujen käyttö on yleistynyt huimaa vauhtia.

Perinteisen mainonnan tehon lasku hermostuttaa sekä mainostajia että medioita, jotka myyvät mainostilaa. Ongelmaan on yritetty soveltaa lääkkeeksi esimerkiksi natiivimainontaa, jossa markkinoinnillinen viesti esitetään median omiin sisältöihin luontevasti sopivassa muodossa. Natiivimainonnassa onkin nähty joitain suuria menestystarinoita, mutta senkin teho alkaa hiipua, kun yleisö kyynistyy ja kyllästyy.

Hankalassa tilanteessa ratkaisijan rooliin nousee vanha tuttu: ansaittu näkyvyys. Kun natiivimainonta kallistuu enemmän tai vähemmän läpinäkyvästi mainonnan puolelle, journalistisin kriteerein ansaittu näkyvyys on kansalaisten mielissä yhä uskottavaa ja tehokasta. Perinteinen PR-työ, mediasuhteet sekä juttuaiheiden ideointi ja tarjoaminen ovat vuonna 2016 entistäkin tärkeämpiä.

Erona entiseen on se, että pirstaloituneessa mediaympäristössä ”ansaittu media” ei tarkoita enää pelkästään perinteisiä mediakanavia. Viestien täytyy ansaita tilansa myös bloggareiden, vloggareiden, instagrammaajien ja muiden uusien medioiden portinvartijoiden parissa. Tämä vaatii jälleen uudistumista ja rohkeaa heittäytymistä niin yrityksiltä kuin heitä markkinoinnissa ja viestinnässä avustavilta toimistoiltakin.

​Lue lisää mainonta-allergiasta ja muista vuoden 2016 kuumista perunoista: lataa Hotwire 2016 Communications Trends -raportti tästä!

Muut kuumaperunatiivisteet Hotwire 2016 Communications Trends -raportista:

1: Ote irti omista kanavista
2: Suppilo kiepsahtaa
4: Ikä on vain numero, intohimo on ykkönen

5: Mindfulness-viestintää
6: Paikallinen, paikallisempi, hyperlokaali
7: Hyötyviestintää ja palveluasennetta
8: Virtuaalitodellisuus on totta
9: Arvoviestintää
10: PR:n uusi tuleminen – tarinankerronnan kautta
11: Video, video, video
12: Data ja luottamus


2016 kuumat perunat – Osa 2: Suppilo kiepsahtaa

Petteri Puustinen

Mikä puhuttaa viestinnän ja markkinoinnin maailmassa vuonna 2016? Kaiun kansainvälinen kumppani Hotwire PR päätti käyttää 22 eri maassa viestivien yli 400 viestintä-, markkinointi-, myynti-, teknologia- ja yhteiskuntaosaajan joukkovoimaa selvittääkseen vuoden kuumat perunat. Hotwire 2016 Communications Trends -katsaus esittelee 12 ilmiötä ja kehityskulkua, jotka jokaisen viestijän olisi fiksua päästää takaraivoonsa kolkuttelemaan tänä vuonna.

Esittelemme trendit tiivistelminä yksi kerrallaan, mutta jos haluat harpata jonon kärkeen ja ladata koko Hotwire 2016 Communications Trends -raportin jo nyt, klikkaa rohkeasti tästä!

2. Suppilo kiepsahtaa

”Myynnin suppilo” on tuttuakin tutumpaa peruskauraa jokaiselle myynnin ja markkinoinnin ammattilaiselle. Perinteinen suppilomalli panostaa määrään laadun kustannuksella: jos tötteröön saadaan ängettyä tarpeeksi suuri liidimassa, lopulta truutista ryöpsähtää pienempi, mutta riittävä joukko maksavia asiakkaita.

Etenkin teknologia-alalla suppiloajattelua kyseenalaistetaan vuonna 2016 rankalla kädellä. Sen sijaan, että yritykset pyrkisivät vangitsemaan myyntiputkiloon mahdollisimman laajan massan, on fiksumpaa keskittyä tutustumaan syvällisemmin omaan asiakaspotentiaaliinsa ja tarjoamaan heille räätälöityä markkinointiviestintää.

Esimerkiksi monet verkkokaupat ovat siirtäneet voimavarojaan suppilon alkupään täyttämisestä sen loppupään hiomiseen. Hakukonemarkkinoinnin painoarvo on pienentynyt sisältömarkkinoinnin kustannuksella. Analytiikkatyökalujen ja asiakastutkimuksen ansiosta yritykset voivat tarjota kiinnostavia, houkuttelevia ja juuri heidän asiakkaidensa profiiliin sopivia sisältöjä, jolloin pienemmästäkin liidimassasta syntyy lopulta tiheämmin kauppaa.

Lue tarkemmin suppilon kiepsahtamisesta ja muista vuoden 2016 kuumista perunoista: lataa Hotwire 2016 Communications Trends -raportti tästä!

Muut kuumaperunatiivisteet Hotwire 2016 Communications Trends -raportista:

1: Ote irti omista kanavista
3: Yleisö kyynistyy mainontaan – mistä kiertotie?
4: Ikä on vain numero, intohimo on ykkönen

5: Mindfulness-viestintää
6: Paikallinen, paikallisempi, hyperlokaali
7: Hyötyviestintää ja palveluasennetta
8: Virtuaalitodellisuus on totta
9: Arvoviestintää
10: PR:n uusi tuleminen – tarinankerronnan kautta
11: Video, video, video
12: Data ja luottamus


2016 kuumat perunat, Osa 1: Ote irti omista kanavista

Petteri Puustinen

Mikä puhuttaa viestinnän ja markkinoinnin maailmassa vuonna 2016? Kaiun kansainvälinen kumppani Hotwire PR päätti käyttää 22 eri maassa viestivien yli 400 viestintä-, markkinointi-, myynti-, teknologia- ja yhteiskuntaosaajan joukkovoimaa selvittääkseen vuoden kuumat perunat. Hotwire 2016 Communications Trends -katsaus esittelee 12 ilmiötä ja kehityskulkua, jotka jokaisen viestijän olisi fiksua päästää takaraivoonsa kolkuttelemaan tänä vuonna.

Esittelemme trendit tiivistelminä yksi kerrallaan, mutta jos haluat harpata jonon kärkeen ja ladata koko Hotwire 2016 Communications Trends -raportin jo nyt, klikkaa rohkeasti tästä!

1. Ote irti omista kanavista

Omat verkkosivut ovat viimeisten 15 vuoden ajan olleet yrityksen kuin yrityksen markkinoinnissa kaiken A ja O. Yritykset haluavat, että potentiaaliset liidit ja asiakkaat vierailevat saitilla ja pysyvät siellä, jotta heihin pystytään vaikuttamaan ja heille pystytään myymään.

Vuonna 2016 tämä perinteinen ajatusmalli on murtumassa ja omien verkkosivujen merkitys vähenee suhteessa muihin tarjolla oleviin kanaviin. Jos asiakaskunta on jo valmiiksi tottunut liikkumaan muualla, miksi käyttää aikaa ja energiaa heidän houkuttelemisekseen pois heille tutuista ja helpoista kanavista? Fiksumpaa on keskittää voimavarat hyödyllisen sisällön tarjoamiseen niissä kanavissa, joissa yleisö on jo valmiina. Esimerkiksi Buzzfeedin yleisöstä 52 % ei vieraile sen omilla verkkosivuilla, vaan kohtaa Buzzfeedin sisällöt ulkoisissa kanavissa: YouTubessa, Facebookissa ja Snapchatissä.

Omasta ”kotipesästä” irti päästäminen tuntuu toki pelottavalta ja siinä on omat riskinsä. Esimerkiksi Facebook on totutusti saattanut silmänräpäyksessä muuttaa sisältöjen näkyvyyteen ja käytettävyyteen liittyviä sääntöjä ja algoritmejä. Saamapuolella on kuitenkin niin paljon positiivista, että riski kannattaa ottaa.

Emme väitä, että omalla kotisivulla ei olisi jatkossa enää mitään merkitystä, mutta sen asema prioriteettilistan ykköskanavana on horjumassa. Kun markkinointiviestinnän lopputavoite ei enää ole väkisin kääntää vierailijat yrityksen omille kotisivuille, toteutus ja sisällöt voivat nousta aivan uudelle tasolle. Kun viestit rakennetaan kuhunkin kanavaan sopiviksi, niistä tulee yleisön kannalta paljon relevantimpia, hauskempia ja hyödyllisempiä. Ja tämä näkyy lopulta myös kassakuitissa.

Lue lisää omista kanavista irtautumisesta ja muista vuoden 2016 kuumista perunoista: lataa Hotwire 2016 Communications Trends -raportti tästä!

Muut kuumaperunatiivisteet Hotwire 2016 Communications Trends -raportista:

2: Suppilo kiepsahtaa
3: Yleisö kyynistyy mainontaan – mistä kiertotie?
4: Ikä on vain numero, intohimo on ykkönen
5: Mindfulness-viestintää

6: Paikallinen, paikallisempi, hyperlokaali
7: Hyötyviestintää ja palveluasennetta
8: Virtuaalitodellisuus on totta
9: Arvoviestintää
10: PR:n uusi tuleminen – tarinankerronnan kautta
11: Video, video, video
12: Data ja luottamus