TIEKE: Tietoyhteiskunta-akatemia

26.05.2017

Tietoyhteiskuntakysymyksillä on merkitystä kaikilla politiikkasektoreilla ja lainsäädäntötyössä. Lisäksi digitalisaation hallinta on yksi merkittävimmistä kansantaloudellisista kysymyksistä. Päättäjät eivät riittävästi hahmota tietoyhteiskuntakysymyksiin liittyvää kokonaiskuvaa ja vuoropuhelu yritysmaailman kanssa jää vähäiseksi. Aiempiin huippuvuosiin verrattuna Suomi on pudonnut tietoyhteiskuntakehityksen kärjestä.

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry halusi saada digitaalisuuteen liittyvät kysymykset paremmin poliittiselle agendalle. Ratkaisuksi tähän on konseptoitu Tietoyhteiskunta-akatemia.

 

Tietoyhteiskunta-akatemia on päättäjille suunnattu, vuosittain toistuva digitalisaatiokehityksen kutsutapahtuma. Tapahtumassa on puhujina alan kotimaisia ja kansainvälisiä huippuasiantuntijoita. Akatemian tavoitteena on sitouttaa kansanedustajia ja digitalisaatioon kytkeytyviä virkamiehiä nostamaan Suomi takaisin tietoyhteiskuntakehityksen kärkimaaksi.

 

Verkostoitumisen raskas sarja

Tietoyhteiskunta-akatemia järjestettiin ensimmäistä kertaa talvella 2016 ja hyvin onnistunut tapahtuma on saanut jatkoa talvella 2017. Ohjelma koostettiin kumppaniyritysten kanssa, keynote-puhujia on rekrytoitu Ruotsista, Eestistä ja Brysselistä.

 

Kahteen ensimmäiseen akatemiaan on osallistunut korkeita virkamiehiä, kansanedustajia sekä poliittisia vaikuttajia puoluetoimistoista, yhteiskunnallisista järjestöistä ja puolueiden ajatuspajoista. Otos on edustava ja laadukas.

 

Seuraava Tietoyhteiskunta-akatemia järjestetään 2018.